Πιταριδάκης, Αντώνης 

Ο Αντώνης Πιταριδάκης είναι πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Κρήτης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης, Εκδόσεις Παπαζήση