Πετσετάκης, Παντελής 

Ο Παντελής Πετσετάκης είναι πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης, Εκδόσεις Παπαζήση