Παυλάκης, Παύλος 

Ο Παύλος Παυλάκης είναι δρ. πολιτικός μηχανικός.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης, Εκδόσεις Παπαζήση