Σπανουδάκης, Ευάγγελος 

Ο Ευάγγελος Σπανουδάκης είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης, Εκδόσεις Παπαζήση