Μαρινάκης, Γιώργος Χ. 

Ο Γιώργος Μαρινάκης είναι Δήμαρχος Ρεθύμνου.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης, Εκδόσεις Παπαζήση