Καμαρινέα, Ισιδώρα 
Μεταφράσεις
(2005) Desbordes - Valmore, Marcelline, Ποιήματα, Εκάτη