Αντίφιλος ο Βυζάντιος 

O Αντίφιλος ο Βυζάντιος ήταν Έλληνας επιγραμματοποιός που έζησε την εποχή του Αυγούστου. Θεωρείται από τους πιο κομψούς και γόνιμους ποιητές της "Παλατινής Ανθολογίας", στην οποία σώζονται περί τα πενήντα επιγράμματά του.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Επιγράμματα συλλογής Πλανούδη, Επικαιρότητα
(2011) Προτρεπτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα αναθηματικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα επιδεικτικά επιγράμματα II, Επικαιρότητα
(2011) Τα επιδεικτικά επιγράμματα Ι, Επικαιρότητα
(2011) Τα επιτύμβια επιγράμματα I, Επικαιρότητα
(2011) Τα επιτύμβια επιγράμματα II, Επικαιρότητα
(2011) Τα ερωτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα