Αρχίας ο Αντιοχεύς 

Ο Αρχίας ο Αντιοχεύς ήταν Έλληνας επιγραμματοποιός. Γεννήθηκε περί το 120 π.Χ. Ήρθε στη Ρώμη και ζούσε υπό την προστασία των Λουκούλλων. Έγινε Ρωμαίος πολίτης το 89 π.Χ. αλλά ο Γράτιος αμφισβήτησε την πολιτογράφησή του και τότε ο Κικέρων τον υπερασπίστηκε με τον λόγο του "Pro Archia poeta". Ο Αρχίας ύμνησε τους πολέμους του Μαρίου κατά των Κίμβρων και του Λούκουλλου κατά του Μιθριδάτη. Στην "Παλατινή Ανθολογία" σώθηκαν 7 επιγράμματά του.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Επιγράμματα συλλογής Πλανούδη, Επικαιρότητα
(2011) Προτρεπτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα αναθηματικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα επιτύμβια επιγράμματα I, Επικαιρότητα
(2011) Τα ερωτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα