Γαιτουλικός 

Έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. Διετέλεσε ύπατος και δολοφονήθηκε ως συνωμότης από τον Καλιγούλα το 39 μ.Χ. Τα επιγράμματά του είναι σεμνά και με χάρη.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Τα αναθηματικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα ερωτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα