Φλάκκος 

Ο Φλάκκος ή Στατύλλιος Φλάκκος ήταν ποιητής του 1ου π.Χ. αιώνα, ρωμαϊκής κατά πάσαν πιθανότητα καταγωγής, όπως υποδηλώνει το επίθετό του. Δεν είναι τίποτα γνωστό για την ζωή του. Ο Waltz πιθανολογεί την ταύτισή του με τον επικούρειο Statilius, που σκοτώθηκε το 42 π.Χ. στους Φιλίππους πολεμώντας στο πλευρό του Βρούτου. Στην "Παλατινή Ανθολογία" σώζονται περί τα δεκαπέντε επιγράμματά του προερχόμενα από τον Στέφανο του Φιλίππου.

[πηγή: Βικιπαίδεια, 24/2/2012]

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Παιδική μούσα Στράτωνα, Επικαιρότητα
(2011) Τα ερωτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα