Θυΐλλος 

Ο Θυΐλλος (Σατύριος Θυΐλλος, Θυΐλλος και Σάτυρος Θυΐλλος) υπήρξε Έλληνας επιγραμματοποιός. Αναφέρεται στην "Παλατινή" και την "Πλανούδεια Ανθολογία" με διάφορες μορφές του ονόματός του. Ο Jacobs υποθέτει ότι τα επιγράμματα ανήκουν σε δύο διαφορετικά πρόσωπα, τον Σάτυρο και τον Θυΐλλο. Κατά τον Pierre Waltz ανήκε στο περιβάλλον του Κικέρωνα και περιλαμβανόταν στον Στέφανο του Φιλίππου. Στην "Παλατινή Ανθολογία" σώζονται τρία επιγράμματά του.

[πηγή: Βικιπαίδεια, 24/2/2012]

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Προτρεπτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα