Βενιέρη Μαυρομμάτη, Ρένα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Στον ίσκιο της δόξας, Libro