Μπούρμπου, Χρυσή 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) The People of Early Byzantine Eleutherna and Messene (6th-7th centuries A.D.), Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Flavours & Delights, Αρμός
(2011) Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2000) Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας