Πίσσης, Γιάννης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Για την πίστη, Άρτος Ζωής [εισήγηση]
(2012) Ο θεός της Βίβλου και ο θεός των φιλοσόφων, Άρτος Ζωής
 
Μεταφράσεις
(2012) Kant, Immanuel, 1724-1804, Τέσσερα δοκίμια κριτικής φιλοσοφίας, Νήσος