Πρίμπα, Ιωάννα - Μαρία 

Η Ιωάννα - Μαρία Πρίμπα (Γιάννα) γεννήθηκε το 1991 στην Καλλιθέα Αττικής. Είναι φοιτήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας. Γνωρίζει γαλλικά και ισπανικά.

 
Μεταφράσεις
(2017) Browning, Elizabeth Barrett, 1806-1861, The Cry of the Children, 24 γράμματα
(2017) Voltaire, 1694-1778, Ποίημα για την καταστροφή της Λισαβόνας, 24 γράμματα
(2013) Duck, Stephen, The Thresher's Labour. Woman's Labour, Ιδιωτική Έκδοση
(2012) Voltaire, 1694-1778, Poème sur le désastre de Lisbonne, Πρίμπα Ιωάννα - Μαρία (Γιάννα)
(2012) Voltaire, 1694-1778, Poème sur le désastre de Lisbonne, Πρίμπα Ιωάννα - Μαρία (Γιάννα)