Γερανίου, Βασιλική 

Η Βασιλική Γερανίου είναι εκπαιδευτικός.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ηρόδοτος