Ξανθόπουλος, Αναστάσιος 

Ο Αναστάσιος Ξανθόπουλος είναι εκπαιδευτικός.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ηρόδοτος