Χαραλάμπους, Δημήτρης Φ. 

Ο Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους είναι καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική και Έρευνα των Σχολικών Εγχειριδίων, και Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός. Στους τομείς αυτούς έχει πλήθος δημοσιευμάτων.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2001) Ιστορία του διδασκαλικού συνδικαλισμού στην Κύπρο, Ελληνικά Γράμματα
(2001) Ιστορία του διδασκαλικού συνδικαλισμού στην Κύπρο, Ελληνικά Γράμματα
(2001) Ιστορία του διδασκαλικού συνδικαλισμού στην Κύπρο, Ελληνικά Γράμματα
(1987) Ο εκπαιδευτικός όμιλος, Κυριακίδη Αφοί
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2011) Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2008) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
(2008) Σχολικά εγχειρίδια, Μεταίχμιο
(2006) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης, Επίκεντρο [εισήγηση]
(2006) Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, Εκδόσεις Καστανιώτη [εισήγηση]
(1995) Σχολικά εγχειρίδια, Έκφραση
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Zon, Djamila, H "Εθνοσωτήριος" επανάστασις, University Studio Press [επιμέλεια]
(2007) Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2006) Συλλογικό έργο, Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί [επιμέλεια]
(2005) Klok, C. A., Αφροδίτη και Ευρώπη, University Studio Press [επιμέλεια]