Ασλανίδης, Παρασκευάς 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Βιοσυναρμοστική χημεία, Ζήτη
(1999) Σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων ενώσεων, Ζήτη
(1994) Αρχές γενικής χημείας, Κυριακίδη Αφοί