Παπαχρήστου, Αναστασία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Εικοσιοκτώ λόγοι για να πεθάνεις, Εκδόσεις iWrite
(2018) Συνομιλώντας με τον Κ. Π. Καβάφη, Όστρια Βιβλίο
(2012) Ελληνική λαογραφία, Ηρόδοτος