Μπίλλας, Γιάννης 

Ο Γιάννης Μπίλλας είναι εκπαιδευτικός - βιοκαλλιεργητής και ζει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εργάζεται για την αποανάπτυξη και την άμεση δημοκρατία συμμετέχοντας στο http:apokoinou.com.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης - τοπικοποίησης, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων