Δημητρίου, Χ. 
Λοιποί τίτλοι
(2013) Συλλογικό έργο, 40 κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας 2013, ICAP [επιμέλεια]