Στάμος, Νικόλαος Α. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2013) Η δύναμη της λογοτεχνίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός