Δημουλά, Βασιλική 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Πρακτικά Γ' διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών
 
Μεταφράσεις
(2013) Ehrenberg, Alain, Η κούραση να είσαι ο εαυτός σου, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου