Τράκα, Ντιάννα 

Η Ντιάννα Τράκα ήταν καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο οποίο και συνεχίζει να διδάσκει, ως συνταξιούχος, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στη δεκαετία του 1990 εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα "Ανθρωπολογία της Αναπαραγωγής", αντλώντας από την πολύχρονη ερευνητική της εμπειρία στο Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας στην Αθήνα και τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την περιγεννητική φροντίδα και, πιο συγκεκριμένα, την επανεξέταση της ιατρικής τεχνολογίας στην εγκυμοσύνη και τη γέννα. Ο διεπιστημονικός, πολυεστιακός και διαπολιτισμικός χαρακτήρας της συνεργατικής της έρευνας αποτυπώνεται στην επιμέλεια συλλογικών τόμων για την περιγεννητική φροντίδα όπως, για παράδειγμα, Βαλάσση-Αδάμ, Νάκου και Τράκα (επιμ.) "Η Περιγεννητική Φροντίδα στην Ελλάδα" (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 1990).

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(2013) Η μητρότητα στο προσκήνιο, Αλεξάνδρεια