Μπελόκ, Σελίν 

Η Σελίν Μπελόκ είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας. Ζει στο Κίτο του Ισημερινού

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2013) Να είσαι ο εαυτό σου σύμφωνα με τον Χάιντεγγερ, Μελάνι