Ντούρα - Καβαδία, Ειρήνη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Μαριάντα, Αρισταρέτη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Αναζήτηση και αποκάλυψη, Εκδόσεις Πνοές Λόγου και Τέχνης
 
Μεταφράσεις
(2013) Μάστορα, Ιωάννα Η., 2 ιστοριούλες για την παγκόσμια ειρήνη και την αληθινή αγάπη, Αρναούτη