Σγουρίδου, Μαρία 

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών

Κριτικογραφία
Επι-στροφές Λυρικοσατιρικά στιχουργήματα, Περιοδικό "Παρέμβαση", τχ. 175
Το ταξίδι της αναζήτησης ως εμπειρία ζωής, Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 149, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013