Χριστινίδης, Νικόλαος Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Ιωάννης Ν. Νταφώτης, 1866-1928, Historical Quest