Βεσσαλά, Γιοβάνα 
Μεταφράσεις
(2020) Recalcati, Massimo, Η ώρα του μαθήματος, Κέλευθος
(2018) Cyrulnik, Boris, Η γέννηση του ήρωα, Κέλευθος
(2016) Recalcati, Massimo, Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου, Κέλευθος
(2015) Cyrulnik, Boris, Τρέξε να σωθείς, η ζωή σε καλεί, Κέλευθος
(2014) Jollien, Alexandre, Εγκατάλειψη, Κέλευθος