Σβύνος, Ηλίας 
Μεταφράσεις
(2013) Alain Guiraudie, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης