Κοσκινάς, Νίκος 


Κριτικογραφία
Η διαλεκτική των αντιθέτων στα πρώτα έργα της Μάρως Δούκα, Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 161, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016
Το πλήθος. Προσέγγιση μιας δυστοπικής πραγματικότητας [Αντρέας Φραγκιάς, Το πλήθος], Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 156, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015
Πτυχές του πολιτικού Τίτου Πατρίκιου, Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 150, Ιανουάριος-Μάρτιος 2014