Εκέρ - Ροδιτάκη, Αρζού
Κριτικογραφία
Αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας [Χρύσα Σπυροπούλου, Αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας], diastixo.gr, 25.5.2014