Μπάρκουλα, Χάιδω 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης