Μπόμπορης, Πέτρος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Ηλεκτρικές μηχανές, Andy's Publishers