Λαμψίδου, Ουρανία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Η αυτοβιογραφία του πατέρα μου, Γαβριηλίδης