Ακτύπης, Σπυρίδων-Ηρακλής 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, Andy's Publishers
 
Λοιποί τίτλοι
(2015) Συλλογικό έργο, Education and Human Rights, Andy's Publishers [επιμέλεια]
(2015) Συλλογικό έργο, Εκπαίδευση και δικαιώματα του ανθρώπου, Andy's Publishers [επιμέλεια]