Μπουζάκης, Σήφης 

Ο Σήφης (Ιωσήφ) Μπουζάκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ασχολείται με θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης και Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Σ' αυτές τις γνωστικές περιοχές έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων και διευθυντής δύο επιστημονικών σειρών στις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο "Μελέτες Τεκμήρια Ιστορίας Εκπαίδευσης" και "Συγκριτική Παιδαγωγική". Διετέλεσε Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του ΠΕΚ Πατρών και Πρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της κυπριακής εκπαίδευσης. Σήμερα είναι Επόπτης των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η ελληνική εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2016) Πανεπιστήμιο Πατρών 1964-2014, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
(2009) Ανδρέας Λεντάκης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2006) Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 1836-2005, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2006) Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 1836-2005, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2002) Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2002) Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2002) Νεοελληνική εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(1999) Γεώργιος Α. Παπανδρέου 1888-1968, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1997) Γεώργιος Α. Παπανδρέου 1888-1968, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1989) Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προβλήματα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και εκπαιδευτική πολιτική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2019) Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του δημοτικού σχολείου (1917-2017), Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2017) Φιλοσοφία και παιδεία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2015) Σχηματική σκέψη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2012) Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Εκδοτικός Όμιλος Ίων
(2012) Συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια]
(2011) Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής, Γρηγόρη
(2011) Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, κείμενα]
(2010) Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2010) Ένα τέλος... ή μια νέα αρχή;, Ελληνοεκδοτική [εισήγηση]
(2008) Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2007) Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, Ελληνικά Γράμματα [εισήγηση]
(2007) Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Εκδόσεις Παπαζήση
(2007) Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική, Ελληνικά Γράμματα [εισήγηση]
(2006) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης, Επίκεντρο [εισήγηση]
(2005) Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς, Σαββάλας
(2005) Συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2002) Η κατάρτιση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2002) Η κατάρτιση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2001) Εκπαιδευτική πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της γενικής και τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2001) Παιδαγωγική και εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί
(2000) Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στο νεοελληνικό κράτος, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2000) Συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(1998) Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
 
Μεταφράσεις
(1990) Röhrs, Hermann, Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, Κυριακίδη Αφοί
 
Λοιποί τίτλοι
(2013) Τσιριμώκος, Ιωάννης, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1913), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [επιμέλεια]
(2013) Φωτεινός, Δημήτρης, Ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2011) Συλλογικό έργο, Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια]
(2010) Παπαδούρης, Παναγιώτης Π., Εκπαιδευτική πολιτική και Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (1946-1967), Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2010) Χουρδάκης, Αντώνης Γ., Πολιτεία υπό αναίρεση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2010) Χουρδάκης, Αντώνης Γ., Πολιτεία υπό αναίρεση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2010) Χουρδάκης, Αντώνης Γ., Πολιτεία υπό αναίρεση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2009) Σταύρου, Γιάννης, Η διδασκαλία της μουσικής στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Ελλάδας (1830-2007): Τεκμήρια ιστορίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2009) Μαρτίνου - Κανάκη, Σωτηρία, Το κίνημα της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής και η επίδρασή του στο παιδαγωγικό έργο του Μιχάλη Παπαμαύρου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2008) Δαλακούρα, Κατερίνα Ι., ιστορικός της εκπαίδευσης, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας - 1922), Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2008) Σιμενή - Δούκα, Περσεφόνη Α., Μεταρρύθμιση και αντίδραση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2007) Κυπριανός, Παντελής, Παιδί, οικογένεια, κοινωνία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Ελευθεράκης, Θεόδωρος Γ., Εθνικό σχολείο;, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Πασιάς, Γεώργιος Κ., Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Πασιάς, Γεώργιος Κ., Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Ηλιάδου - Τάχου, Σοφία, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Lenhart, Volker, Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Περσιάνης, Παναγιώτης Κ., Συγκριτική ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2006) Συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια]
(2005) Αντώνη Τρίτση ανέκδοτα κείμενα για την παιδεία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2004) Παπαδάκης, Νίκος Ε., Η παλίμψηστη εξουσία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2004) Ιστορικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2004) Anton, John P., Το χρονικό μιας φιλοσοφικής φιλίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2003) Παντίδης, Σταμάτης, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2002) Επίκαιρα θέματα ιστορίας εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2002) Χουρδάκης, Αντώνης Γ., Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2002) Προβατά, Ανθή Κ., Ιδεολογικά ρεύματα, πολιτικά κόμματα και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1950-1965, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2002) Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος Ε., Και ουχί κολλυβογράμματα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2002) Χαρίτος, Χαράλαμπος Γ., Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησίου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2002) Βαϊνά, Μαρία, Τεκμήρια απήχησης του παιδαγωγικού έργου του Τολστόι στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(2001) Συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2000) Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(1999) Αβδάλη, Αθανασία Κ., Η ανάγνωση στα ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(1999) Τζήκας, Χρήστος, Ι. Π. Κοκκώνης, ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(1998) Καλογιαννάκη, Πέλλα, M. Sadler, I. Kandel, N. Hans και η συγκριτική παιδαγωγική, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]
(1998) Χαρίτος, Χαράλαμπος Γ., Το ελληνικό νηπιαγωγείο και οι ρίζες του, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια σειράς]