Βαρελά - Νερατζοπούλου, Ελευθερία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Το σχολείο μας γιορτάζει, Ίαμβος
(2015) Θυμάσαι;, Διάπλαση