Στρατηγάκου, Μαρία 
Μεταφράσεις
(2015) Ubidia, Abdón, Τερπινοήσεις, Ροές