Αλεξίου, Δήμητρα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Μαθηματικά και θεωρία γραφημάτων για μηχανικούς, Τζιόλα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Χώρου ζητήματα, Ζήτη