Λατινόπουλος, Διονύσης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Χώρου ζητήματα, Ζήτη