Χλωμούδης, Κωνσταντίνος 

Ο Κωνσταντίνος Χλωμούδης είναι οικονομολόγος. Διδάσκει στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Ανάλυσης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με αντικείμενο τη λειτουργία, οργάνωση και εξέλιξη της λιμενικής βιομηχανίας και την πολιτική των μεταφορών, ιδιαιτέρως των θαλάσσιων. Έχει συμμετάσχει αυτοτελώς ή σε συνεργασία στην έκδοση διαφόρων βιβλίων.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία, Εκδόσεις Παπαζήση
(2005) Λιμενικός σχεδιασμός, Τζέι & Τζέι Ελλάς
(2001) Οργάνωση και διοίκηση λιμένων, Τζέι & Τζέι Ελλάς
(1996) Συνεργασία και συμπλοιοκτησία στην ελληνική φορτηγό ναυτιλία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, Εκδόσεις Παπαζήση
(2007) Ειδικά θέματα ρυθμιστικής πολιτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2007) Μεταφορές αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση
(2004) Σύγχρονες βιβλιοθήκες, Τζέι & Τζέι Ελλάς
(2001) Προς μια ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική, Ελληνικά Γράμματα