Τζαχρήστα, Βασιλική 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος, Νήσος [εισήγηση]
(2015) Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια