Κριεζή, Αλεξάνδρα, 1880-1977 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Μια μαρτυρία από τον Εμφύλιο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας