Αυγερίδης, Μάνος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα, Εκδόσεις Καστανιώτη
 
Λοιποί τίτλοι
(2015) Συλλογικό έργο, Μεταπολίτευση, Θεμέλιο [επιμέλεια]