Χατζοπούλου, Κατερίνα, 1986- 
Μεταφράσεις
(2019) Συλλογικό έργο, Η νύχτα, Αλεξάνδρεια
(2016) Συλλογικό έργο, Amour, Αιώρα
(2016) Συλλογικό έργο, Κρίση εποχής ή εποχή της κρίσης, Αλεξάνδρεια