Προεστός, Χαράλαμπος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Τρόφιμα: Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και μικροβιολογία, Εκδόσεις Da Vinci
(2014) Χημεία τροφίμων, Σταμούλη Α.Ε.