Χρυσανθόπουλος, Χρήστος 

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος, Νήσος [εισήγηση]

Κριτικογραφία
Αφηγήσεις από το παρελθόν [Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος], http://www.metropolispress.gr, 26.4.2016