Γουνόπουλος, Άγγελος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Για την πίστη, Άρτος Ζωής [εισήγηση]

Κριτικογραφία
Διατομικότητα και συνάντηση. Η εμπειρία της αξιοπρέπειας… [Διατομικότητα], Περιοδικό "Θέσεις", τχ. 134, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016